naujienos garsai užrašai vaizdai įvykiai nuorodos kontaktai en8-asis Inter-formato simpoziumas apie skaitmeninio įžeminimo apeigas

[ 2018-06-22 ]

KSIĘŻYC (Robert Niziński ir Paweł Romańczuk)

SKELDOS
SALA
OBELIJA


/// "Nidos meno kolonija"
/// 2018-06-22: 20:00


8-asis Inter-formato simpoziumas apie skaitmeninio įžeminimo apeigas
2018 m. birželio 20–24 d.

Raktažodžiai:
Šaknys, neopagonybė, tradiciniai žinojimai, etnofuturizmas, skaitmeninis šamanizmas, ekoseksas, etnoapropriacija, autentiškumas, šiuolaikinis panteizmas, praeities (re)konstrukcijos, įvietintos ateitys, šiaurietiškos ekologijos, pagoniškas antropocenas, prigimties inžinerija, sezoninis jautrumas, ksenofobiškas prigimtiškumas, kiberpagonybė.

Skaitmeninio įžeminimo apeigos (angl. Rites & Terrabytes) – tai nuoroda į susiklosčiusią nevienareikšmišką situaciją, kuomet vis labiau jaučiame arba trokštame jausti ryšį su senaisiais ritualais ir praktikomis.  Visa tai vyksta komunikacinių technologijų persmelktame „postšiuolaikybės“ pasaulyje. Kitaip tariant, kad sutaikytume įsivaizduojamas archajiškų apeigų bei papročių visatas ir visur esančius skaitmeninių duomenų terabaitus, reikia tvirto „įsišaknijimo“ ir „įžeminimo“ išlikusiose vietinėse kultūrose ar kokiame nors iš naujo sukonstruotame „prigimtiškume“.

Šiandien daug kalbama apie plintantį nusivylimą „neoliberalios“ globalizacijos procesais ir táriamu skirtumų tarp nacionalinių kultūrų nutrynimu. Šie sentimentai pastaraisiais metais lėmė reakcingą ir konservatyvų atsigręžimą į esencialistinę „prigimties“ sampratą ir etnocentrišką kultūrinio pranašumo retoriką daugelyje Europos šalių, tarp jų Lietuvoje bei kitose Šiaurės ir Baltijos šalyse. Tai opi problema, nes 2017–2018 m. Baltijos šalys ir Suomija mini nepriklausomybės ar jos atkūrimo šimtmečius. Ksenofobiško tradicinės tautinės kultūros sustabinimo pavojai nėra nauji, bet naujos formos ir nauji kontekstai, kuriuose jie pasireiškia, verčia iš naujo juos apmąstyti kultūros politikos kontekste.

Tačiau šimtmečių senumo vietiniai mąstymo ir darymo būdai taip pat gali įkvėpti ir daug atviresnes, kritiškesnes bei progresyvesnes šiuolaikines praktikas. Išties viena matomiausių šiandieninių tendencijų yra įvairiausių kultūrinių archetipų interpretacija baltame galerijos kube ir už jo ribų. Šios naujos menininkų prieigos siekia iš naujo pažvelgti į tradicinius žinojimus naujų iššūkių ir problemų, su kuriomis susiduria žmonija, kontekste, svarstydami juos per antropoceno, klimato kaitos, lyčių ir rūšių lygybės, ekocentrinio mąstymo ir prievartinio žmonių perkėlimo iš gimtų vietų prizmę. Tuo tarpu kitos strategijos susitelkia į tai, kokia yra „liaudies kultūros“ reikšmė šiandien, ir kokia kalba ji turėtų kalbėti.

Ko galėtume išmokti iš šiuolaikinio meno, muzikos, naujų medijų bei tarp- ir transdisciplininių hibridinių praktikų, naujais pavidalais interpretuojančių senesnius kūrybos, darymo ir veikimo būdus, įtraukiant juos į naujas apeigas ir ritualus, iš kurių sudaryta mūsų šiuolaikinė „gimtoji“ kultūra? Ar visur esantys išmanūs skaitmeniniai įrenginiai ir socialiniai tinklai ženklina naują panteizmo formą? Ar šaknys ir kilmė gali tapti universalios, belaikės ir deteritorializuotos, tačiau kartu nepasiduoti miglotam ezoteriškam misticizmui ir nevirsti tiesiog paviršutiniškais „gyvenimo būdo“ aksesuarais? Kaip ateityje pasikeis mūsų santykis su gamta, mūsų ekosistema ir gastronomija? Kas yra suvoktina kaip „autentiška“?

Inter-formato simpoziumas yra kasmetinis Vilniaus dailės akademijos Nidos meno kolonijos renginys, svyruojantis tarp konferencijos ir meno festivalio formatų nuo 2011 m. Kiekvienais metais jis skirtas vis kitai temai (pvz. kritinis turizmas, technoekologijos, hibridinės gamtos/prigimtys ir kt.) ir turi vis kitos formos rezultatą: interneto svetainę, knygą, dokumentinį filmą ir t. t. Simpoziumas suburia apie 40 menininkų, filosofų, mokslininkų, apeigininkų, muzikantų ir kitų praktikų, kurie apmąsto iškeltas temas bei dalinasi žiniomis ir patirtimis performansuose, paskaitose, filmų peržiūrose, diskusijose bei ritualuose.


Daugiau informacijos: Nida Art Colony


Kelios akimirkos iš koncerto >>


...........