|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ar atodūsį
apie džiūstantį šieną vaikystėje,
apie svaigų bėgimą per ražienas
jau gavai?

ar peteliškės Anapilyje
taip pat į šviesą skrenda?


S.E.