|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  ir tiesiog priešais
kažkas tokio svarbaus
buvo